10:13 22/01/2008

Thêm một văn phòng đại diện chứng khoán nước ngoài được cấp phép

H.Vũ

Văn phòng đại diện Công ty MS Trade Finace, LLC (Hoa Kỳ) đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tại Tp.HCM

Ngày 21/1/2008, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cho biết đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Văn phòng đại diện  Công ty MS Trade Finace, LLC (Hoa Kỳ) tại Tp.HCM.

Văn phòng đại diện của Công ty MS Trade Finance, LLC được phép thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường; xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam; thúc đẩy, giám sát việc thực hiện các hợp đồng thỏa thuận đã ký kết giữa Công ty MS Trade Finace, LLC với các tổ chức kinh tế của Việt Nam; thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án do công ty tài trợ tại Việt Nam.