09:55 07/05/2008

Thêm một văn phòng đại diện Công ty quản lý quỹ được cấp phép

M.Kiều

Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Văn phòng đại diện Công ty Templeton Asset Management Limited tại Tp.HCM

Ngày 5/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 18/UBCK-GP cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Templeton Asset Management Limited tại Tp.HCM.

Văn phòng đại diện này hoạt động theo sự ủy quyền của Công ty Templeton Asset Management Limited (Singapore) có thời gian hoạt động 5 năm, được thực hiện các loại hình kinh doanh: thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường; xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam; thúc đẩy, giám sát thực hiện các hợp đồng thỏa thuận đã ký kết giữa Công ty Templeton Asset Management Limited với các tổ chức kinh tế của Việt Nam; thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án do Công ty Templeton Asset Management Limited tài trợ tại Việt Nam.

Được biết, Templeton Asset Management Limited là công ty do Cơ quan quản lý công ty và doanh nghiệp Singapore cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, và do Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore cấp giấy phép hoạt động quản lý tài sản, có trụ sở chính đặt tại Singapore.