06:48 04/07/2008

Thêm năm đại diện giao dịch bị cảnh cáo

Thiên Hà

Ngày 3/7/2008, sàn Tp.HCM thông báo về việc xử phạt năm đại diện giao dịch của các công ty chứng khoán thành viên

Ngày 3/7/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc xử phạt năm đại diện giao dịch của các công ty chứng khoán thành viên.

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cảnh cáo một đại diện Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI); cảnh cáo một đại diện giao dịch của Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS); cảnh cáo một đại diện giao dịch của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC); cảnh cáo một đại diện giao dịch của Công ty Chứng khoán VP Bank (VPBS); đình chỉ tư cách một đại diện giao dịch của Công ty Chứng khoán An Thành (ATSC) trong thời hạn 03 tháng.

Lý do xử phạt các đại diện giao dịch của các công ty chứng khoán trên vì đã hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.