09:30 25/03/2015

Thêm ngân hàng 100% vốn ngoại tại Việt Nam

Nhật Nam

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận nguyên tắc thành lập thêm một ngân hàng 100% vốn nước ngoài

VID Public Bank là một trong số những ngân hàng liên doanh đầu tiên tại 
Việt Nam, được thành lập ngày 30/9/1991 với tỷ lệ vốn góp 50:50 giữa 
BIDV và PBB.
VID Public Bank là một trong số những ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập ngày 30/9/1991 với tỷ lệ vốn góp 50:50 giữa BIDV và PBB.
Ngày 23/3/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản số 1721/NHNN-TTGSNH cho ý kiến về việc thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài của Ngân hàng Public Bank Berhad (PBB, Malaysia) tại Việt Nam.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về nguyên tắc việc PBB được nhận toàn bộ phần vốn góp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Ngân hàng liên doanh VID Public và tiến hành các thủ tục để chuyển đổi ngân hàng này thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam của PBB.

Ngân hàng liên doanh VID Public và PBB phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và hồ sơ để được chuyển đổi Ngân hàng liên doanh VID Public thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam của PBB.

Trường hợp PBB không đáp ứng các điều kiện và hồ sơ theo yêu cầu của công văn này, Ngân hàng Nhà nước sẽ thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng liên doanh VID Public theo quy định của pháp luật.

VID Public Bank là một trong số những ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập ngày 30/9/1991 với tỷ lệ vốn góp 50:50 giữa BIDV và PBB.

Với việc chuyển đổi trên, số lượng ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam sẽ được nâng lên thành 6 thành viên.