00:07 12/03/2012

Thêm ngân hàng mở dịch vụ tiết kiệm trực tuyến

Nhật Nam

Ngân hàng An Bình (ABBank) vừa ra mắt dịch vụ tiết kiệm “Tiền gửi online”, áp dụng cho loại tiền VND

Cùng với kênh giao dịch trực tiếp tại quầy, tiết kiệm trực tuyến là một kênh mới đang được mở rộng.
Cùng với kênh giao dịch trực tiếp tại quầy, tiết kiệm trực tuyến là một kênh mới đang được mở rộng.
Ngân hàng An Bình (ABBank) vừa ra mắt dịch vụ tiết kiệm “Tiền gửi online”, áp dụng cho loại tiền VND.

Với sản phẩm này, qua môi trường internet, khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc tài khoản A+ mở tại ABBank có đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử có thể dễ dàng mở mới hoặc thực hiện các giao dịch của tài khoản tiền gửi online tại mọi thời điểm, như: mở và chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi, tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc rút một phần tiền từ tài khoản tiền gửi online, hay tái ký gửi theo kỳ hạn lựa chọn.

Khi có nhu cầu theo dõi và lưu trữ, khách hàng có thể in xác nhận khoản tiền gửi trực tiếp từ phần mềm ngân hàng trực tuyến sau khi hoàn tất việc chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi online.

Trước ABBank, một số ngân hàng khác cũng đã triển khai thành công dịch vụ này như Techcombank, TienPhongBank; hay mới đây là sự tham gia của SeABank, VPBank…