23:42 25/06/2011

Thêm ngân hàng mua USD cao hơn giá niêm yết

Thùy Duyên

Thêm ngân hàng triển khai chính sách mua USD cao hơn giá niêm yết với điều kiện khách hàng phải gửi lại vốn VND từ quy đổi

Ở sản phẩm này, tỷ giá mua USD đối với hình thức mua bằng tiền mặt được Kienlong Bank cộng thêm 20 VND/USD.
Ở sản phẩm này, tỷ giá mua USD đối với hình thức mua bằng tiền mặt được Kienlong Bank cộng thêm 20 VND/USD.
Thêm ngân hàng thương mại triển khai chính sách mua USD cao hơn giá niêm yết với điều kiện khách hàng phải gửi lại vốn VND từ quy đổi.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlong Bank) vừa thông báo triển khai chương trình “Tiền gửi ưu đãi tỷ giá - Lãi suất”.

Đây là sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp bán USD và gửi tiết kiệm lại bằng VND tại Kienlong Bank. Cụ thể, tỷ giá mua USD đối với hình thức mua bằng tiền mặt được ngân hàng này cộng thêm 20 VND/USD, đối với hình thức mua bằng chuyển khoản được cộng thêm 10 VND/USD (biên độ về tỷ giá theo Ngân hàng Nhà nước quy định).

“Đây là sản phẩm mới phù hợp với chính sách của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạn chế giữ ngoại tệ trong dân và tổ chức, doanh nghiệp - khuyến khích bán cho ngân hàng. Ngoài ra khi gửi lại bằng VND thì khách hàng sẽ được hưởng lợi nhiều hơn so với lãi suất USD 2% /năm như hiện nay”, thông báo của Kienlong Bank giải thích.

Trước Kienlong Bank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á (DaiABank) cũng đã triển khai chương trình với cơ chế tương tự từ đầu tháng 6 này.