00:23 12/06/2011

Thêm ngân hàng mua vàng cao hơn giá niêm yết

Khánh Hòa

Thêm ngân hàng thương mại triển khai chương trình mua vàng với giá cao hơn niêm yết để thu hút lượng tiền gửi VND từ chuyển đổi

Thêm ngân hàng thương mại triển khai chương trình mua vàng với giá cao hơn niêm yết để thu hút lượng tiền gửi VND từ chuyển đổi.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Tp.HCM (HDBank) vừa thông báo triển khai chương trình ưu đãi bán vàng để gửi tiết kiệm bằng VND.

Theo đó, HDBank sẽ mua vàng của khách hàng với giá cao hơn 0,15% giá mua vàng do ngân hàng này niêm yết tại thời điểm khách hàng bán vàng. Khách hàng được ưu đãi theo chương trình này vẫn được tham gia các chương trình khuyến mại theo quy định hiện hành khi gửi tiết kiệm VND tại HDBank.

Chương trình sẽ được áp dụng đến hết ngày 31/12/2011.

Trước đó, một số thành viên khác như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất (Ficombank)… cũng đã triển khai cơ chế tương tự, sau khi quy định ngừng huy động và cho vay bằng vàng của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực.