11:58 25/04/2011

Thêm người của HSBC tham gia quản trị Bảo Việt

Minh Đức

Tập đoàn Bảo Việt vừa bổ sung thêm thành viên Hội đồng Quản trị, trong đó có lãnh đạo của HSBC Insurance tại Việt Nam

Đại hội cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thống nhất phương án chi trả cổ tức cho năm 2010 là 1.200 đồng/cổ phiếu.
Đại hội cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thống nhất phương án chi trả cổ tức cho năm 2010 là 1.200 đồng/cổ phiếu.
Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt vừa thống nhất bổ sung thêm thành viên Hội đồng Quản trị, trong đó có lãnh đạo của HSBC Insurance tại Việt Nam.

Thông tin từ Bảo Việt cho biết, thành viên bổ sung là ông Charles Gregory, hiện là Trưởng đại diện HSBC Insurance tại Việt Nam; đã có 30 năm gắn bó với Tập đoàn HSBC và từng đảm nhận vị trí Tổng giám đốc HSBC tại Ireland và Armenia.

Theo đó, trong cơ cấu Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Bảo Việt hiện có hai thành viên của HSBC, ông Charles Gregory và ông David Fried.

Thành viên bổ sung thứ hai là ông Dương Đức Chuyển, hiện là Giám đốc Khối Đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt, đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt, thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Liên doanh Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine. Ông Chuyển đã có trên 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành, đảm trách những vị trí lãnh đạo cấp cao tại Anh và Việt Nam.

Sau qu‎yết định bổ sung thành viên, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt gồm 9 thành viên, ông Lê Quang Bình là Chủ tịch.

Tại Đại hội đồng cổ đông tuần qua, cổ đông Tập đoàn Bảo Việt cũng phê duyệt một số điều khoản nghị quyết, bao gồm các báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2010 và kế hoạch năm 2011; chiến lược kinh doanh 5 năm và danh sách để lựa chọn các đơn vị kiểm toán.

Ở chiến lược kinh doanh 5 năm tới, Tập đoàn đặt chỉ tiêu tăng trưởng tổng tài sản bình quân hàng năm 17%, đạt 100.000 tỷ đồng đến cuối năm 2015; tăng trưởng tổng doanh thu bình quân hàng năm 16%, đạt 26.000 - 28.000 tỷ đồng đến cuối năm 2015; tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân hàng năm 23%, đạt 2.600 - 2.800 tỷ đồng.

Vào tháng 3/2011, tập đoàn này đã công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất sau kiểm toán năm 2010 đạt 1.255 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 12.863 tỷ đồng.

Cũng tại đại hội trên, các cổ đông cũng thống nhất phương án chi trả cổ tức cho năm 2010 là 1.200 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng số tiền 816,5 tỷ đồng. Mức chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 12% tính trên vốn điều lệ mới này cao hơn tỷ lệ 11% kế hoạch cổ tức được thông qua tại đại hội đồng cổ đông 2010.