20:24 14/04/2013

Thêm nhiều cổ phiếu niêm yết vào diện cảnh báo

Hà Anh

HOSE và HNX thông báo đưa một loạt cổ phiếu niêm yết như CLP, PID, PPG, BHC, PTM... vào diện bị cảnh báo

Diễn biến giá cổ phiếu CLP trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu CLP trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đưa một loạt cổ phiếu niêm yết như CLP, PID, PPG, BHC, PTM... vào diện bị cảnh báo do hoạt động kinh doanh của các công ty trên báo cáo tài chính năm 2012 bị âm.

Theo đó, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long (mã CLP-HOSE) vào diện cảnh báo kể từ ngày 15/4/2013 do lợi nhuận sau thuế thu nhập của cổ đông Công ty mẹ tại báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty là âm 8,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HNX đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Trang trí nội thất dầu khí (mã PID-HNX) vào diện bị cảnh báo từ ngày 12/4/2013 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 là số âm 4,689 tỷ đồng;

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HNX) vào diện bị cảnh báo từ ngày 12/4/2013 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2012 là số âm 13,97 tỷ đồng;

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa (mã BHC-HNX) vào diện bị kiểm soát từ ngày 11/4/2013 do lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán 2 năm gần nhất của tổ chức niêm yết là số âm (năm 2011 lỗ 13,9 tỷ đồng và năm 2012 âm 20,36 tỷ đồng.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản xuất, thương mại và dịch vụ ôtô PTM (mã PTM-HNX) vào diện bị cảnh báo từ ngày 11/4/2013 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của công ty là số âm 2,924 tỷ đồng.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 207 (mã SDB-HNX) vào diện bị kiểm soát từ ngày 11/4/2013 do lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán 2 năm gần nhất của tổ chức niêm yết là số âm (năm 2011 lỗ 28,93 tỷ đồng, năm 2012 lỗ 35,74 tỷ đồng).

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa các cổ phiếu trên ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.