20:21 31/03/2013

Thêm nhiều cổ phiếu vào diện cảnh báo trên HOSE

Hà Anh

KBC, KDH, VOS và LCG bị vào diện cảnh báo kể từ ngày 2/4 do có lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2012 là số âm

Diễn biến giá cổ phiếu KDH trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KDH trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa một loạt cổ phiếu của các doanh nghiệp gồm: Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - Công ty Cổ phần (mã KBC), Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH), Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (mã VOS) và Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LCG) vào diện bị cảnh báo từ ngày 2/4/2013.

Cụ thể, KBC bị vào diện cảnh báo do có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tại báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 là âm 435,64 tỷ đồng.

Còn cổ phiếu KDH vào diện bị cảnh báo vì lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm 55,5 tỷ đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán.

Bên cạnh đó, cổ phiếu LCG bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế kiểm toán hợp nhất 2012 của cổ đông công ty mẹ là âm 36,57 tỷ đồng.

Tương tự, VOS, cổ phiếu rơi vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 là âm 34,69 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2012 là âm 14,97 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 2/4, HOSE cũng đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha (mã ASP) ra khỏi diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012 là số dương.