16:39 01/08/2012

Thêm nhiều công ty chứng khoán tiếp tục giảm lãi suất margin

Tùy Phong

Nhiều công ty chứng khoán tiếp tục công bố giảm lãi suất giao dịch ký quỹ (margin) cho các nhà đầu tư từ 1/8

Mức giảm lãi suất giao dịch ký quỹ được các công ty công bố dao động từ 1,08% - 1,8%/năm
Mức giảm lãi suất giao dịch ký quỹ được các công ty công bố dao động từ 1,08% - 1,8%/năm
Nhiều công ty chứng khoán tiếp tục công bố giảm lãi suất giao dịch ký quỹ (margin) cho các nhà đầu tư từ 1/8.

Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thông báo giảm lãi suất 1,8%/năm đối với các dịch vụ hỗ trợ tài chính cho các nhà đầu tư đang sử dụng tại TVSI từ 1/8, từ mức 19,8%/năm hiện tại xuống mức 18%/năm.

Trong khi đó, lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ là 0,05%/ngày (tương đương 18%/năm), lãi suất ứng trước tiền bán chứng khoán là 0,05%/ngày, lãi suất thấu chi (Overdue) là 0,05%/ngày và lãi suất REPO chứng khoán OTC 0,06%/ngày.

Cũng từ ngày 1/8, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) giảm 1,08% cho lãi suất giao dịch ký quỹ và phí ứng trước tiền bán chứng khoán.

Giao dịch ký quỹ là 0,052%/ngày (tương đương 18,72%/năm) so với mức cũ là 0,055%/ngày (tương đương 19,8%/năm). Đối với dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán là 0,052%/ngày, mức cũ là 0,055%/ngày.

Có thời gian áp dụng sớm hơn, từ ngày 30/7, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) áp dụng lãi suất 18%/năm đối với giao dịch ký quỹ và 19,8% cho phí ứng trước tiền bán chứng khoán.

Trước đó, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), Công ty Chứng khoán FPT (FPTS), Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS),… cũng thông báo điều chỉnh giảm lãi suất giao dịch kỹ quỹ cho các nhà đầu tư, với mức giảm dao động từ 1% - 1,8%.