22:28 24/07/2008

Thêm sản phẩm liên kết HSBC với Bảo Việt

MINH ĐỨC

Ngân hàng HSBC và Bảo hiểm Bảo Việt liên kết cung cấp sản phẩm bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Ngân hàng HSBC và Bảo hiểm Bảo Việt liên kết cung cấp sản phẩm bảo hiểm hàng hóa vận chuyển.

Ngày 24/7, HSBC, ngân hàng nước ngoài lớn nhất Việt Nam, thông báo triển khai kế hoạch liên kết với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo Hiểm Bảo Việt) trong việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa vận chuyển; trở thành một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên phân phối dịch vụ bảo hiểm cho các khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Kế hoạch trên là sự tiếp nối mối quan hệ chiến lược giữa hai đối tác sau khi HSBC phân phối sản phẩm bảo hiểm tai nạn cá nhân vào tháng 6 vừa qua và kết hợp sản phẩm bảo hiểm xe hơi, bảo hiểm tài sản của Bảo Việt cùng với dịch vụ cho vay mua xe hơi và mua nhà của ngân hàng này vào tháng 1/2008.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển được thiết kế với mục đích bảo hiểm hàng hóa trước những tổn thất ngoài dự kiến trong quá trình vận chuyển bằng đường biển, hàng không hoặc đường bộ. Loại hình bảo hiểm này mang lại sự đảm bảo cho chủ hàng hóa trước những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển kéo dài hay trong khi chuyển tải, như do hỏa hoạn, mất cắp, va đập…

Trong khuôn khổ hợp tác, khách hàng doanh nghiệp của HSBC sẽ được hưởng mức phí ưu đãi cho các sản phẩm được cung cấp bởi hai bên.