16:00 29/04/2016

Thêm SHB công bố ưu đãi lãi suất cho vay

Nhật Nam

SHB giảm 0,5%/năm lãi vay ngắn hạn, ưu đãi lãi vay tối đa đối với trung dài hạn

Đối với các khoản vay trung dài hạn, SHB áp dụng mức lãi suất ưu đãi tối
 đa 10%/năm; đối với các khoản cho vay ngắn hạn, SHB xem xét giảm lãi 
suất 0,5% so với mức lãi suất hiện hành.
Đối với các khoản vay trung dài hạn, SHB áp dụng mức lãi suất ưu đãi tối đa 10%/năm; đối với các khoản cho vay ngắn hạn, SHB xem xét giảm lãi suất 0,5% so với mức lãi suất hiện hành.
Chiều 29/4, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) công bố các chương trình cho vay ưu đãi doanh nghiệp, với quy mô và chính sách lãi suất cụ thể.

Đây là chương trình mới, triển khai ngay sau khi có định hướng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp sáng cùng ngày.

Cụ thể, SHB sẽ áp dụng chính sách lãi suất cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên phát triển như nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Đối với các khoản vay trung dài hạn, SHB áp dụng mức lãi suất ưu đãi tối đa 10%/năm; đối với các khoản cho vay ngắn hạn, SHB xem xét giảm lãi suất 0,5% so với mức lãi suất hiện hành.

Trước đó, từ tháng 5/2015, SHB đã cho ra mắt sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động 24h đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là sản phẩm cho vay mới với tính linh hoạt cao, giải quyết thủ tục cho vay chỉ trong vòng 24h làm việc, chính sách trả nợ linh hoạt là những lợi ích mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận được khi tham gia sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động 24h.

SHB cũng đã xây dựng chính sách riêng phù hợp cho từng lĩnh vực, ngành hàng, như sản phẩm tài trợ chuỗi cung ứng thủy sản, sản phẩm tài trợ vốn ngắn hạn đối với nhà phân phối hàng tiêu dùng, tài trợ đầu tư trung dài hạn đầu tư xe ôtô, xe đầu kéo đối với doanh nghiệp vận tải, sản phẩm vay vốn theo dự án phát triển năng lượng tái tạo cho doanh nghiệp SME (SMEFP)…

Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp sức thành công với tổng giá trị hạn mức là 10.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay bình quân 7% với kỳ hạn ngắn hạn và 9,5% với kỳ hạn trung dài hạn; chương trình cho vay thu mua tạm trữ thóc gạo với tổng hạn mức lên đến 6.000 tỷ, lãi suất cho vay bình quân 7% với kỳ hạn ngắn hạn và 9,5% với kỳ hạn trung dài hạn; cho vay kết nối ngân hàng - doanh nghiệp với tổng hạn mức dự kiến lên đến 8.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay lãi suất cho vay bình quân 7% với kỳ hạn ngắn hạn và 9% với kỳ hạn trung dài hạn; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng bình ổn giá với giá trị lên đến 1.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay bình quân 7% với kỳ hạn ngắn hạn và 9% với kỳ hạn trung dài hạn.

Tính đến 31/3/2016, tổng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chiếm 55% tổng dư nợ khách hàng doanh nghiệp của SHB. Trong đó lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng 40%, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển chiếm 10%, lĩnh vực xuất khẩu chiếm 9% và các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 2%.