14:40 02/06/2010

Thép Bắc Việt đăng ký niêm yết gần 10 triệu cổ phiếu trên HNX

N.Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt.

Theo đó, Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt đăng ký niêm yết 9.750.948 cổ phiếu trên HNX.

Công ty có vốn điều lệ thực góp hơn 97,5 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 53 Đường Đức Giang, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Cơ cấu sở hữu gồm cổ đông trong nước nắm giữ 98,81%, cổ đông nước ngoài nắm giữ 1,19%.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: buôn bán máy móc thiết bị sắt thép, kim khí vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải; sản xuất ống thép hàn, khung nhà và khung kho bằng thép…

Đại hội cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 666,272 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 29,7 tỷ đồng; chia cổ tức 16% và thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá phát hành từ 75 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng.