11:32 04/09/2009

Thí điểm đấu thầu qua mạng

Phan Anh

Các tài liệu điện tử, chữ ký số và các kết quả đấu thầu được lựa chọn thí điểm đấu thầu qua mạng được công nhận giá trị pháp lý

Ngày 3/9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cho phép UBND Tp.Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cơ quan có nhu cầu từ 2009 đến 2011 triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng.

Các tài liệu điện tử, chữ ký số và các kết quả đấu thầu được lựa chọn thí điểm thực hiện theo mô hình đấu thầu qua mạng được công nhận giá trị pháp lý. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện thí điểm; đánh giá kết quả và xây dựng cơ chế quản lý, vận hành trình Thủ tướng xem xét, quyết định.