18:52 15/12/2009

Thí điểm thành lập Tập đoàn Viễn thông Quân đội

M.Chung

Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức phê duyệt đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Viễn thông Quân đội sẽ chính thức được triển khai từ ngày 20/12/2009.
Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Viễn thông Quân đội sẽ chính thức được triển khai từ ngày 20/12/2009.
Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức phê duyệt đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Viễn thông Quân đội hoạt động theo hình thức công ty mẹ- công ty con, bao gồm các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và các doanh nghiệp đa sở hữu.

Theo Quyết định số 2078- 2079/QĐ-TTg, Tập đoàn Viễn thông Quân đội được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Viễn thông quân đội và các đơn vị thành viên.

Theo đó, Tập đoàn (công ty mẹ) là doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và có 5 đơn vị hạch toán trực thuộc; 2 công ty con có vốn điều lệ do Tập đoàn sở hữu 100% vốn; 2 công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ; 7 công ty cổ phần do Tập đoàn nắm giữ 50% vốn điều lệ; 5 công ty liên kết do Tập đoàn sở hữu bằng hoặc dưới 50% vốn điều lệ.

Ngoài ra, tập đoàn còn gồm các công ty TNHH có hai thành viên trở lên và công ty cổ phần khác, công ty liên danh với nước ngoài, công ty ở nước ngoài trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin có vốn góp của Tập đoàn.

Cũng theo quyết định này, Tập đoàn Viễn thông Quân đội có trách nhiệm gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, tiến tới trở thành một trong những doanh nghiệp chủ đạo về viễn thông và công nghệ thông tin của Việt Nam.

Ngoài quyết định phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Thủ tướng cũng đã quyết định thành lập Công ty mẹ- Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Hiện vốn điều lệ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội- công ty mẹ là 50.000 tỷ đồng, và là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn Nhà nước, kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Viễn thông Quân đội trước đây.

Ngành nghề chính của Tập đoàn là  kinh doanh các dịch vụ viễn thông- công nghệ thông tin trong nước và nước ngoài; khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt và bảo dưỡng các công trình viễn thông... Ngoài ra, Tập đoàn còn có thể đầu tư tài chính, kinh doanh vốn và dịch vụ ngân hàng, truyền thông và nội dung thông tin...

Đề án Tập đoàn Viễn thông Quân đội sẽ có hiệu lực triển khai từ ngày 20/12/2009.