09:22 19/06/2009

Thí điểm truyền hình giải trí kỹ thuật số trả tiền

Mạnh Chung

Dự án do Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) hợp tác với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương (BTV) triển khai

Bắt đầu thí điểm xây dựng hạ tầng truyền dẫn phát sóng kỹ thuật số và phát triển hoạt động truyền hình giải trí kỹ thuật số trả tiền.
Bắt đầu thí điểm xây dựng hạ tầng truyền dẫn phát sóng kỹ thuật số và phát triển hoạt động truyền hình giải trí kỹ thuật số trả tiền.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công văn 965/TTg-KGVX, cho phép thí điểm dự án "Xây dựng hạ tầng truyền dẫn phát sóng kỹ thuật số và phát triển hoạt động truyền hình giải trí kỹ thuật số trả tiền".

Dự án trên sẽ do Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) hợp tác với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương (BTV) triển khai. Trong đó, BTV sẽ chịu trách nhiệm quản lý nội dung chương trình và kiểm soát việc truyền dẫn, phát sóng theo quy định của pháp luật.
 
“UBND tỉnh Bình Dương có trách nhiệm phê duyệt dự án và làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành; yêu cầu dự án bổ sung nội dung: kết hợp phương thức truyền dẫn phát sóng kỹ thuật số mặt đất với phương thức truyền dẫn vệ tinh, để tiết kiệm tài nguyên tần số và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng vệ tinh, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa công nghệ truyền hình, kết hợp kinh doanh truyền hình trả tiền với việc truyền dẫn phát sóng một số chương trình quảng bá công ích ở mức độ hợp lý”, Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông làm thủ tục cấp tần số theo quy định (trừ kênh 61 và kênh 62 đã được đưa vào quy hoạch phổ tần số quốc gia) để tạo điều kiện thực hiện thí điểm dự án trên và Bộ sớm hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch phổ tần số quốc gia để trình Thủ tướng.