16:53 27/11/2013

Thi hành án tử hình: Vẫn tiêm, không bắn

Nguyễn Lê

Việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc sẽ được đẩy nhanh

Khó khăn về thuốc để thi hành án tử hình theo quy định của Luật Thi hành
 án hình sự cũng đã từng được đặt ra không ít lần tại nghị trường...
Khó khăn về thuốc để thi hành án tử hình theo quy định của Luật Thi hành án hình sự cũng đã từng được đặt ra không ít lần tại nghị trường...
Tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo nghị quyết “Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm” tại phiên họp chiều 27/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết có một số vị đại biểu đề nghị quy định “tử hình bằng xử bắn” vào nội dung nghị quyết.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc bổ sung hình thức tử hình bằng xử bắn đồng thời với hình thức bằng tiêm thuốc độc là vấn đề hệ trọng, phức tạp liên quan đến thẩm quyền quyết định hình thức tử hình, liên quan đến sửa đổi nhiều quy định trong Luật Thi hành án hình sự như: điều 59 về “Hình thức và trình tự thi hành án tử hình”, điều 60 về “Giải quyết việc xin nhận tử thi, hài cốt của người bị thi hành án tử hình” và khoản 3 điều 181 về “Hiệu lực thi hành  Luật Thi hành án hình sự” đã bãi bỏ hình thức tử hình bằng xử bắn.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho biết, sau phiên thảo luận tại hội trường ngày 7/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Tư pháp làm việc với Lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao về vấn đề này.

“Các cơ quan đều thống nhất là không bổ sung hình thức tử hình bằng xử bắn vào nghị quyết này mà phối hợp để đẩy nhanh việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không quy định “tử hình bằng xử bắn” vào nội dung nghị quyết”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện báo cáo Quốc hội.

Khó khăn về thuốc để thi hành án tử hình theo quy định của Luật Thi hành án hình sự cũng đã từng được đặt ra không ít lần tại nghị trường...

Ở kỳ họp này, trong phiên thảo luận chiều 7/11, cả Bộ trưởng Bộ Công an và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đều đề nghị Quốc hội cho áp dụng song song cả hai hình thức tử hình bằng xử bắn và tiêm thuốc độc.