15:23 03/12/2010

Thị trường chưa thuận lợi, PVFI rút đăng ký niêm yết

Hà Vy

PVFI rút niêm yết cổ phiếu trên HNX là do diễn biến của thị trường chứng khoán hiện nay không đáp ứng được mong muốn của các cổ đông

PVFI sẽ hoàn thiện hồ sơ niêm yết trên HNX khi thị trường thuận lợi.
PVFI sẽ hoàn thiện hồ sơ niêm yết trên HNX khi thị trường thuận lợi.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đã nhận được hồ sơ rút đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI).

Lý do mà PVFI đưa ra khi rút niêm yết cổ phiếu trên HNX là do diễn biến của thị trường chứng khoán trong thời điểm hiện nay không đáp ứng được mong muốn của các cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư tương lai.

Công ty sẽ hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại HNX khi thị trường chứng khoán và các điều kiện thuận lợi, đạt được kỳ vọng vủa các cổ đông và nhà đầu tư. Công ty sẽ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định.

Trước đó, trong tháng 11/2010 có hai công ty đăng ký rút hồ sơ niêm yết trên HNX là Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia và Công ty Cổ phần Sông Đà 10.9.

Lý do mà hai công ty này đưa ra là Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia là chưa đủ điều kiện đăng ký niêm yết tại HNX, còn Công ty Cổ phần Sông Đà 10.9 rút niêm yết là do báo cáo tài chính năm 2008 chưa đủ điều kiện được công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán.