16:54 13/05/2010

Thị trường liên ngân hàng: Doanh số giảm, lãi suất tăng

Minh Đức

Trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch bằng VND giảm khá mạnh, trong khi lãi suất tăng ở hầu hết các kỳ hạn

So với mặt bằng lãi suất bình quân tuần trước, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng tuần qua tăng ở tất cả các kỳ hạn, và kỳ hạn càng dài thì lãi suất tăng càng cao - Ảnh: Quang Liên.
So với mặt bằng lãi suất bình quân tuần trước, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng tuần qua tăng ở tất cả các kỳ hạn, và kỳ hạn càng dài thì lãi suất tăng càng cao - Ảnh: Quang Liên.
Trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch bằng VND giảm khá mạnh, trong khi lãi suất tăng ở hầu hết các kỳ hạn.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần từ 29/4 – 6/5, diễn biến giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đã có những chuyển động khác với những tuần trước đó.

Trong tuần nói trên, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 56.355 tỷ VND và 1.135 triệu USD, bình quân đạt khoảng 18.785 tỷ VND/ngày và 378 triệu USD/ngày. So với tuần trước, doanh số giao dịch bình quân ngày trên thị trường liên ngân hàng bằng VND giảm 1.748 tỷ và bằng USD tăng 9 triệu.

Trước đó, liên tiếp các tuần trong tháng 4, doanh số giao dịch bằng VND liên tục ở mức cao, cá biệt có tuần lên tới hơn 94.000 tỷ đồng.

Doanh số đã giảm và các giao dịch bằng VND vẫn chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng; trong đó doanh số giao dịch qua đêm đạt 11.763 tỷ chiếm tỷ trọng 21% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần, một mức rất thấp so với bình quân từ 30% - 40% những tuần trước đó. Doanh số giao dịch qua đêm bằng USD là 294 triệu USD, chiếm 26% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần.

Một diễn biến đáng chú ý khác là lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tuần qua đã bắt đầu tăng trở lại, sau khi có xu hướng giảm liên tiếp từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4.

Cụ thể, so với mặt bằng lãi suất bình quân tuần trước, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng tuần qua tăng ở tất cả các kỳ hạn, và kỳ hạn càng dài thì lãi suất tăng càng cao. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng tăng mạnh nhất, từ 10,49% lên 12% (tăng 1,51%); tiếp đến là kỳ hạn 12 tháng tăng từ 9,9% lên 11,27% (tăng 1,37%).

Tuần này, lãi suất kỳ hạn qua đêm bình quân ở mức 6,82%/năm, tăng 0,01%/năm so với tuần trước. Lãi suất bình quân các kỳ hạn từ 1 tuần đến 1 tháng đều ở mức dưới 10%/năm; lãi suất các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng tương đối cao (giao động từ 11,27%/năm đến 12%/năm), tuy nhiên doanh số phát sinh với các kỳ hạn này chỉ chiếm 4% doanh số toàn hệ thống.

Trong tuần, lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 6%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn).

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất của các kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng và 12 tháng giảm so với lãi suất bình quân tuần trước, trong đó giảm mạnh nhất là lãi suất kỳ hạn 12 tháng giảm từ 3,25% xuống còn 1,15% (giảm 2,1%). Lãi suất các kỳ hạn còn lại đều tăng và tăng mạnh nhất là lãi suất kỳ hạn 6 tháng, tăng từ 0,53% lên 2,94% (tăng 2,41%). Lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,43%/năm; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,4% đến 2,94%/năm.

HTML clipboard
Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần từ 29/4 - 6/5/2010 (đơn vị: %)
Qua đêm1 tuần2 tuần1 tháng3 tháng6 tháng12 thángKKH
VND6,82 7,418,07 9,34 11,5412 11,27 2,17
USD0,43 0,55 0,680,40 1,04 2,941,15