07:55 27/08/2015

Thoái hết vốn Nhà nước tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam

Ngô Trang

Phó thủ tướng chỉ đạo bán hết phần vốn Nhà nước đang nắm giữ tại Seaprodex trong năm 2015

Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Seaprodex tại thời điểm cổ phần hoá tháng 10/2014 là 1.368,1 tỷ đồng.
Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Seaprodex tại thời điểm cổ phần hoá tháng 10/2014 là 1.368,1 tỷ đồng.
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex).

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo khẩn trương thực hiện việc quyết toán, bàn giao vốn từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần tại Seaprodex.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty Cổ phần dừng việc thoái vốn (nếu có) tại các công ty con, công ty liên kết.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện bán hết phần vốn Nhà nước đang nắm giữ tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty Cổ phần trong năm 2015 theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Theo phương án cổ phần hoá Seaprodex được Thủ tướng phê duyệt từ tháng 10/2014, giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa là 1.480,4 tỷ đồng.

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước là 1.368,1 tỷ đồng. Hình thức cổ phần hóa là bán một phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.