09:40 06/11/2015

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Tổng công ty Thiết bị điện

Hà Anh

Việc thoái vốn nêu trên phải hoàn thành trước cuối quý 1/2016

Gelex có trụ sở chính đặt tại 52 Phố Lê Đại Hành, Hà Nội.
Gelex có trụ sở chính đặt tại 52 Phố Lê Đại Hành, Hà Nội.
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý việc Bộ Công Thương chỉ đạo thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex).
 
Việc thoái vốn nêu trên phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và hoàn thành trước cuối quý 1/2016.

Gelex có trụ sở chính đặt tại 52 Phố Lê Đại Hành, Hà nội. Ngành hàng, sản phẩm chủ yếu là thiết bị điện, máy biến thế điện, dây cáp điện, động cơ điện, đồng hồ đo điện, khí cụ điện.

Năm 2010, Gelex đã cổ phần hóa và chuyển đổi thành Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, với vốn điều lệ 1.550 tỷ đồng, Nhà nước giữ 78,74%.

Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, Gelex thuộc diện Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần.

Do đó, việc thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Gelex là phù hợp quy định của pháp luật và tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư lớn, có tiềm năng mua cổ phần với số lượng đủ lớn để tham gia đổi mới quản trị doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2015 đã soát xét, vốn góp của nhà nước là 87,17% - tương ứng trên 1.220 tỷ đồng; vốn góp của cổ đông khác là 12,33% - tương ứng hơn 172 tỷ và cổ phiếu quỹ là 0,05% - tương ứng 7 tỷ đồng.

Hiện, Gelex có 139,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành.