21:58 23/04/2009

Thống đốc cảnh cáo DongA Bank về dịch vụ ATM lưu động

Văn Thành

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cảnh cáo Ngân hàng Đông Á vì đã vi phạm quy định đối với việc sử dụng ATM lưu động

DongA Bank chỉ được thực hiện dịch vụ ATM lưu động theo đề án đã xây dựng sau khi có văn bản xác nhận đăng ký của Ngân hàng Nhà nước.
DongA Bank chỉ được thực hiện dịch vụ ATM lưu động theo đề án đã xây dựng sau khi có văn bản xác nhận đăng ký của Ngân hàng Nhà nước.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cảnh cáo Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) vì đã vi phạm quy định đối với việc sử dụng ATM lưu động.

Ngày 23/4, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 2919/NHNN-CNH về việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á sử dụng máy ATM lưu động khi chưa có văn bản xác nhận đăng ký của Ngân hàng Nhà nước.

Theo công văn trên, DongA Bank đã vi phạm quy định tại Quyết định số 13/2008/QĐ – NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cảnh cáo DongA Bank vì đã vi phạm quy định đối với việc sử dụng ATM lưu động và yêu cầu ngân hàng này dừng ngay việc sử dụng máy ATM lưu động.

Thống đốc cũng yêu cầu DongA Bank xây dựng đề án, trong đó xác định rõ nội dung hoạt động, số lượng máy, địa điểm, thời gian dùng máy ATM lưu động phục vụ khách hàng; nêu rõ biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tài sản cho khách hàng và ngân hàng, và phương án quản trị rủi ro, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, xác nhận đăng ký theo Quyết định 13/2008/QĐ – NHNN ngày 29/4/2008.

DongA Bank chỉ được thực hiện dịch vụ ATM lưu động theo đề án đã xây dựng sau khi có văn bản xác nhận đăng ký của Ngân hàng Nhà nước.

Cũng tại văn bản trên, Thống đốc yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp.HCM có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và yêu cầu DongA Bank thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên và báo cáo Thống đốc trước ngày 15/5/2009.