16:14 05/09/2011

Thông qua việc chuyển đổi mô hình BIDV

Hà Anh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định số 1974/QĐ-NHNN chuyển đổi BIDV từ công ty nhà nước thành TNHH MTV

Ngày 1/9/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 1974/QĐ-NHNN chuyển đổi Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) từ công ty nhà nước thành loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Sau khi chuyển đổi thành công ty TNHH MTV, BIDV kế thừa các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp và xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh của BIDV trước khi chuyển đổi.

Cũng tại Quyết định này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, BIDV, Ban chuyển đổi BIDV có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục và thực hiện các công việc chuyển đổi thành công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu theo đúng các quy định tại Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

BIDV là Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. BIDV có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; có con dấu và tài khoản riêng; tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động của BIDV.

BIDV có trụ sở chính tại Tòa nhà BIDV, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh là kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật; có vốn điều lệ là 23.962,315 tỷ đồng.