18:26 26/01/2016

Thu được hơn 188 tỷ từ IPO Bia Việt Hà

Hà Anh

Toàn bộ cổ phần được bán cho 6 nhà đầu tư - trong đó, có 1 nhà đầu tư tổ chức và 5 nhà đầu tư cá nhân

Một trong những sản phẩm của Công ty Việt Hà.
Một trong những sản phẩm của Công ty Việt Hà.
Ngày 26/1/2016, Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà đã bán đấu giá hơn 18,7 triệu cổ phần ra công chúng tại HNX, tương đương 24,3% vốn điều lệ công ty sau cổ phần hóa, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Theo đó, có 11 nhà đầu tư đăng ký tham gia với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 44,5 triệu cổ phần, cao gấp 2,3 lần so với tổng khối lượng chào bán, trong đó có 25,7 triệu cổ phần đặt mua hợp lệ.

Giá đặt mua cao nhất là 10.500 đồng/cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 10.000 đồng/cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất là 9,2 triệu cổ phần, khối lượng mua thấp nhất là 1.000 cổ phần.

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã bán hết cho 6 nhà đầu tư - trong đó, có 1 nhà đầu tư tổ chức và 5 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công cao nhất là 10.500 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.100 đồng/cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 188,8 tỷ đồng, cao hơn 1,8 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa đạt 769 tỷ đồng. Bên cạnh việc bán đấu giá cổ phần ra công chúng, công ty sẽ dành gần 257.900 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong công ty; hơn 18,7 triệu cổ phần dự kiến bán cho cổ đông chiến lược. Nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ hơn 39,2 triệu cổ phần, tương ứng với 51% vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa.

Tính đến hết quý 3/2015, tổng tài sản của công ty đạt trên 668 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 598 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 214 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,3 tỷ đồng đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 - 2018 được đề ra với chỉ tiêu doanh thu trên 300 tỷ đồng mỗi năm và lợi nhuận tăng dần từ 10 tỷ đồng năm 2016 lên mức 19,6 tỷ đồng.