15:11 04/04/2011

Thu hải quan tăng vì điều chỉnh tỷ giá

Diệu Hương

“Do thay đổi trong chính sách điều hành, tỷ giá đã tăng lên 20.683 đồng/USD, bước đầu tác động đến số thu của ngành hải quan”

Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng mạnh trong quý 1/2011 cũng có đóng góp đáng kể vào tăng thu hải quan.
Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng mạnh trong quý 1/2011 cũng có đóng góp đáng kể vào tăng thu hải quan.
“Do thay đổi trong chính sách điều hành, tỷ giá đã tăng lên 20.683 đồng/USD, bước đầu tác động đến số thu của ngành hải quan”, thông cáo báo chí phát đi từ Tổng cục Hải quan vừa cho biết.

Cụ thể, tính đến 31/3/2011, thu ngân sách nhà nước của ngành hải quan ước đạt 44 nghìn tỷ đồng. So với mức gần 39,1 nghìn tỷ đồng trong quý đầu năm ngoái, 3 tháng qua đã thu tăng hơn khoảng 12,6%.

Nếu so với chỉ tiêu kế hoạch cả năm là 180,7 nghìn tỷ đồng, mức thu của quý 1/2011 đạt 24,3%. So với chỉ tiêu phấn đầu tăng thu khoảng 7-8% trong năm nay mà Bộ Tài chính định hướng, con số kể trên chiếm khoảng 22,5%.

Trong tổng số thu ngân sách kể trên, thu thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 19,536 nghìn tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng thu và đạt 24,2% dự toán năm; thu thuế giá trị gia tăng đạt 24,434 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ tương ứng 55,5% và 24,3%. Thu khác đạt khoảng 30 tỷ đồng.

Mặc dù không công bố mức tăng thu hải quan dưới tác động của thay đổi tỷ giá, tuy nhiên, căn cứ vào thời gian điều chỉnh (áp dụng từ ngày 11/2), biên độ tăng 9,3%, và diễn biến kim ngạch tăng mạnh trong tháng 3/2011, có thể cho rằng đây là yếu tố ảnh hưởng tương đối lớn đến số thu quý 1 của ngành hải quan.

Ngoài ra, kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng mạnh trong quý 1/2011 cũng có đóng góp đáng kể vào tăng thu hải quan. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến hết tháng 3 ước đạt 32,38 tỷ USD, tăng 28,25% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó xuất khẩu đạt 19,245 tỷ USD, tăng 33,7%; nhập khẩu 22,277 tỷ USD, tăng 23,8%.