09:52 04/03/2010

Thu hồi giấy phép dịch vụ viễn thông của VTC Telecom

Hà Anh

Công ty Cổ phần Viễn thông VTC vừa bị thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

Sau hai năm được cấp phép, VTC Telecom vẫn chưa triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông.
Sau hai năm được cấp phép, VTC Telecom vẫn chưa triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông.
Theo nguồn tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Lê Nam Thắng vừa ký Quyết định số 264/QĐ-BTTTT thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC.

Ngày 5/10/2005, Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (VTC Telecom) đã được Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông. Tuy nhiên, sau thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp phép, doanh nghiệp này đã chưa triển khai thực hiện trên thực tế các hoạt động ghi trong giấy phép mà không có lý do xác đáng.

Quyết định thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC sẽ có hiệu lực từ ngày 26/02/2010. Nếu doanh nghiệp muốn xin cấp phép lại phải thực hiện đầy đủ các thủ tục như trường hợp xin phép mới.

Công ty Cổ phần Viễn thông VTC được thành lập từ việc cổ phần hóa Trung tâm Nghiên cứu - Sản xuất và Bảo dưỡng thiết bị thông tin 1 (VTC1) theo Quyết định 618/1999/QĐ-TCCB ngày 08/09/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện. Vốn điều lệ của công ty khi thành lập là 15 tỷ đồng, trong đó cổ đông sáng lập là Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam nắm giữ 45% vốn cổ phần.