22:41 29/07/2010

Thu hút vốn FDI đang giảm tốc

Anh Quân

Nguồn vốn FDI đăng ký mới đang giảm tốc trong những tháng gần đây và tiếp tục thể hiện trong tháng 7 này

Các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu 1,221 tỷ USD kể từ đầu năm đến nay.
Các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu 1,221 tỷ USD kể từ đầu năm đến nay.
Nguồn vốn FDI đăng ký mới đang giảm tốc trong những tháng gần đây: từ khoảng 1,5 tỷ USD trong tháng 5, xuống còn trên 800 triệu USD trong tháng 6 và tiếp tục thể hiện trong tháng 7 này.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/7, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân đã tăng thêm 1 tỷ USD so với con số tại báo trước và đạt 6,4 tỷ USD. Như vậy, bình quân mỗi tháng của năm 2010, giải ngân FDI vẫn đạt trên 900 triệu USD.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng vốn FDI giải ngân so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm dần trong 3 tháng trở lại đây, từ mức tăng 7,1% trong tháng 4 xuống còn tăng 6% trong tháng 6, và tháng này chỉ còn tăng 1,6%.

Mặc dù, nếu so với chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, giải ngân vốn FDI cả năm vào khoảng 10-11 tỷ USD, đến tháng này, vốn FDI giải ngân đã “đi” được gần 2/3 quãng đường.

Nhưng thu hút vốn FDI đã giảm tốc trong tháng này. Trong tháng 7, cả nước thu hút thêm được 95 dự án đăng ký mới với số vốn đăng ký tương ứng chỉ tăng thêm 508 triệu USD, một mức rất thấp nếu so với bình quân 1,3 tỷ USD trong 6 tháng trước đó.

Hơn nữa, sự sụt giảm này đã thể hiện trong vài tháng gần đây, từ mức khoảng 1,5 tỷ USD trong tháng 5, giảm xuống còn trên 800 triệu USD trong tháng 6 và đến tháng này chỉ còn hơn nửa tỷ USD.

Với kết quả này, tổng số dự án đăng ký cấp mới tính từ đầu năm đã đạt 533 dự án, tương ứng số vốn đăng ký 8,413 tỷ USD, bằng 83,9% về số dự án và 105,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Số dự án tăng vốn cũng “chật vật”. Trong tháng qua, chỉ có thêm 16 dự án đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm là 190 triệu USD. Tính chung từ đầu năm, đã có 137 dự án tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 715 triệu USD.

Như vậy, tổng số dự án FDI đăng ký cả cấp mới và tăng vốn trong 7 tháng qua đã đạt 670 dự án với tổng số vốn đạt 9,128 tỷ USD, tương đương 68,2% cùng kỳ năm 2009. Con số này còn cách khá xa mục tiêu thu hút vốn FDI năm 2010 khoảng 22-25 tỷ USD.

Nhưng cũng trong 7 tháng qua, hoạt động xuất nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp FDI có sự phục hồi mạnh mẽ.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm khu vực FDI đã đạt 20,674 tỷ USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Nếu không kể dầu thô, khối này đạt  kim ngạch xuất khẩu 17,67 tỷ USD, tăng tới 40,1% trong cùng so sánh. Trong khi đó, khu vực FDI nhập khẩu tới 19,453 tỷ USD trong 7 tháng qua, tăng 46,4% so với cùng kỳ.

Như vậy, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu 1,221 tỷ USD kể từ đầu năm đến nay. Nếu không kể dầu thô, khối này nhạp siêu 1,783 tỷ USD.