11:28 30/12/2009

Thu ngân sách của Hà Nội vượt hơn 16% kế hoạch

Y Nhung

Năm 2009, các khoản thu nội địa (trừ dầu) do ngành thuế Hà Nội thực hiện đều hoàn thành vượt mức dự toán

Năm 2009, khu vực doanh nghiệp Nhà nước trung ương thực hiện thu ngân sách là 33.632 tỷ, đạt 120,6% dự toán và tăng 16,9% so với thực hiện 2008.
Năm 2009, khu vực doanh nghiệp Nhà nước trung ương thực hiện thu ngân sách là 33.632 tỷ, đạt 120,6% dự toán và tăng 16,9% so với thực hiện 2008.
Tổng thu ngân sách năm 2009 của Hà Nội (trừ dầu, trừ tiền sử dụng đất) đạt 58.427 tỷ đồng, bằng 116,6% dự toán pháp lệnh và tăng 11,4% so với thực hiện năm 2008.

Đó là một trong những kết quả đạt được của ngành thuế Hà Nội trong năm 2009, được ông Phi Vân Tuấn, Phó cục trưởng Cục Thuế Hà Nội báo cáo trong hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2009, diễn ra ngày 28/12.

Theo đó, tất cả các khoản thu nội địa (trừ dầu thô) do ngành thuế Hà Nội thực hiện đều hoàn thành vượt mức dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể: khu vực doanh nghiệp Nhà nước trung ương thu được 33.632 tỷ đồng, đạt 120,6% dự toán, tăng 16,9% so với thực hiện năm 2008. Khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương thu được 979 tỷ đồng, đạt 115,2% dự toán.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước, thu ngân sách đạt 7.200 tỷ đồng, bằng 100% dự toán và tăng 3% so với thực hiện trong năm 2008. Khu vực ngoài quốc doanh thu được 6.546 tỷ đồng, đạt 120,9% dự toán.

Về kết quả thu ngân sách của các phòng, các chi cục thuế, có 31/36 đơn vị hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh; 30/36 đơn vị hoàn thành dự toán phấn đấu.

Đối với mục tiêu, nhiệm vụ công tác thuế trong năm 2010, Cục Thuế Hà Nội sẽ phấn đấu thu vượt 5% dự toán ngân sách Nhà nước (77.797 tỷ đồng). Trong đó, thu từ dầu thô là 5.100 tỷ đồng; thu nội địa trừ dầu là 72.697 tỷ đồng; thu nội địa trừ tiền sử dụng đất là 65.697 tỷ đồng. Dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao là 81.127 tỷ đồng, thu nội địa trừ dầu là 76.027 tỷ đồng (tăng 3.330 tỷ đồng so với dự toán Bộ Tài chính giao).