12:33 05/06/2007

“Thu nội địa chưa chịu tác động mạnh bởi hội nhập”

Sau 5 tháng gia nhập WTO, tình hình thu ngân sách của Việt Nam đang diễn biến ra sao?

"Tổng số thu ngân sách được bù lại nhờ sản xuất trong nước tăng do giảm được tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại."
"Tổng số thu ngân sách được bù lại nhờ sản xuất trong nước tăng do giảm được tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại."
Trước khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhiều chuyên gia kinh tế dự đoán, mỗi năm, ngân sách sẽ giảm thu hàng ngàn tỷ đồng do phải giảm thuế nhập khẩu và nhiều ngành hàng trong nước gặp khó khăn khi phải cạnh tranh bình đẳng với hàng hoá nhập khẩu.

Sau 5 tháng gia nhập WTO, thực tế diễn biến ra sao? Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Văn Ninh đã trao đổi với báo giới xung quanh nội dung này.

Nhận định của ông về thu ngân sách sau khi nước ta gia nhập WTO?

Thực tế thu ngân sách những tháng đầu năm cho thấy, tác động của hội nhập WTO đến số thu ngân sách chưa lớn. Thu nội địa chưa chịu tác động mạnh do hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhưng trên thực tế, đã có một số ngành hàng gặp khó khăn sau khi hội nhập, thưa ông?

Nếu phân tích, đánh giá cụ thể đối với từng ngành hàng, từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp thì có thể thấy, sau khi gia nhập WTO cũng có tác động, nhưng chưa nhiều. Đánh giá nền kinh tế thì không chỉ dựa vào một vài ngành hàng, mà phải dựa trên tổng quan. Sau 5 tháng gia nhập WTO, cả nền kinh tế chưa chịu tác động lớn.

Thưa ông, điều này được hiểu cụ thể thế nào?

Số thu ngân sách là hiệu quả của nền kinh tế. Số thu tăng có nghĩa là hiệu quả của nền kinh tế tăng và ngược lại. Nếu so với cùng kỳ năm 2006, thì tốc độ tăng thu ngân sách năm nay cao hơn; còn nếu lấy chỉ tiêu pháp lệnh để đánh giá, thì thu ngân sách năm 2007 tương đối khả quan. Với tiến độ thu của những tháng đầu năm, tôi tin rằng, thu nội địa bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh. Nhưng nếu so với số thu đã được Bộ Tài chính đặt mục tiêu phấn đấu, thì từ nay đến cuối năm, ngành thuế còn phải phấn đấu rất lớn mới hoàn thành.

Theo ông, tác động của việc gia nhập tới thu ngân sách năm 2007 ở mức độ nào?

Tôi cho rằng, trong năm 2007, ảnh hưởng của hội nhập không lớn, nếu ngân sách có giảm thu do phải giảm thuế nhập khẩu 100 - 200 tỷ đồng thì cũng không đáng kể, bởi tổng số thu ngân sách được bù lại nhờ sản xuất trong nước tăng do giảm được tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại.

Còn trong tương lai xa hơn thì sao, thưa ông?

Việc cắt giảm thuế nhập khẩu được tiến hành từng bước theo lộ trình. Các ngành hàng sản xuất trong nước cũng từng bước thích nghi với việc cắt giảm thuế nhập khẩu, nên chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế được phản ánh thực chất hơn. Đánh giá cả nền kinh tế trong quá trình hội nhập phải đánh giá trên thế động, chứ không nên liệt kê một vài yếu tố khó khăn, bất lợi trong thời điểm nhất định để kết luận.

Nhưng cùng với việc cắt giảm thuế nhập khẩu, để cạnh tranh, hàng hoá trong nước phải giảm giá bán. Điều này sẽ làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do thu nhập của doanh nghiệp giảm?

Ngân sách được bù lại nhờ sản xuất gia tăng, tiêu thụ hàng sản xuất trong nước gia tăng và thu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt của những mặt hàng phải chịu thuế thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu tăng. Thực tế cho thấy, sức tiêu thụ hàng sản xuất trong nước vẫn tiếp tục đà tăng trưởng.