01:01 15/03/2007

“Thu thuế cổ phiếu thưởng là đúng quy định”

Đăng Long thực hiện

Trao đổi với bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xung quanh việc đánh thuế đối với cổ phiếu thưởng

"Việc thu thuế đối với cổ phiếu thưởng sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển của thị trường".
"Việc thu thuế đối với cổ phiếu thưởng sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển của thị trường".
Thu thuế đối với cổ phiếu thưởng là đúng quy định và tạo sự công bằng đối với những đối tượng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân khác.

Trên đây là tinh thần chung của chính sách thu thuế đối với thu nhập từ cổ phiếu thưởng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, của người lao động trong doanh nghiệp. Chính sách này vừa được Cục Thuế Tp.HCM đưa ra và tiếp tục được bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khẳng định với báo giới.

Thưa bà, việc đánh thuế đối với thu nhập từ cổ phiếu thưởng có phù hợp với những quy định hiện hành không?

Hiện tại, việc áp dụng thuế thu nhập đang thực hiện theo Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Pháp lệnh quy định các khoản thu nhập của người lao động từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng (bằng tiền hoặc hiện vật) đều phải chịu thuế.

Với quy định trên, việc thu thuế từ cổ phiếu được thưởng là đúng, vì cổ phiếu thưởng thực chất cũng chính là một hình thức thưởng tiền.

Chúng ta thấy là một ngân hàng A thưởng Tết cho nhân viên, thay vì tháng lương thứ 13 (trị giá 15 triệu đồng chẳng hạn) thì thưởng bằng 150 cổ phiếu có mệnh giá 100.000 đồng. Rõ ràng, số cổ phiếu này có thể quy ra trị giá tiền và đây cũng là một khoản thu nhập.

Hoặc như doanh nghiệp B lại thưởng xe máy (bằng hiện vật) thay vì thưởng tiền thì chiếc xe này cũng phải quy đổi ra trị giá tiền tương đương để tính thuế thu nhập.

Theo bà, việc thu thuế từ cổ phiếu thưởng sẽ có ảnh hưởng thế nào đến thị trường?

Tôi cho rằng chính sách thuế này không gây ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển của thị trường chứng khoán. Chúng ta tạo điều kiện, khuyến khích cho thị trường phát triển nhưng cũng phải đảm bảo bền vững, ổn định và đúng pháp luật.

Nếu không thu thuế thu nhập đối với cổ phiếu thưởng thì chính là không bình đẳng giữa những người phải tự bỏ vốn của mình, hoặc vay mượn để đầu tư, với những người được thưởng cổ phiếu của công ty, doanh nghiệp.

Cổ phiếu thưởng thực chất là thu nhập thực tế của người lao động do doanh nghiệp chi trả. Khoản thu nhập này độc lập với phạm trù đánh thuế đối với chứng khoán. Đây là đánh thuế vào khoản thu nhập mà người lao động nhận được từ cơ quan, doanh nghiệp chi trả, nên hoàn toàn đúng theo quy định hiện hành...

Ngoài cổ phiếu thưởng, dự kiến sẽ có những khoản thu nhập nào của nhà đầu tư chứng khoán phải chịu thuế trong thời gian tới?

Theo quy định của Pháp lệnh, các thu nhập khác của nhà đầu tư chứng khoán như cổ tức, thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu chưa phải nộp thuế.

Vừa qua có một số ý kiến đề nghị đánh thuế đối với những thu nhập trên. Vậy ý kiến của Tổng cục như thế nào, Tổng cục đã có đề xuất nào chưa?

Có nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh thị trường chứng khoán phát triển nóng như hiện nay, việc đánh thuế đối với thu nhập từ chứng khoán sẽ góp phần điều chỉnh để thị trường phát triển ổn định, đồng thời tăng thu cho ngân sách.

Tuy nhiên, đây là một vấn đề lớn, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở tìm hiểu và học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới, xem xét điều kiện cụ thể tại Việt Nam. Do vậy, đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa đề xuất phương án cụ thể nào liên quan đến vấn đề này.