14:41 04/12/2008

Thu thuế đang có xu hướng giảm mạnh

Mạnh Chung

Thu ngân sách năm 2008 tuy tăng khá cao so với cùng kỳ 2007, nhưng xu hướng giảm mạnh đang thể hiện rõ

Số thu ngân sách từ tháng 9 đến nay bình quân chỉ bằng khoảng 80% mức bình quân của 8 tháng đầu năm.
Số thu ngân sách từ tháng 9 đến nay bình quân chỉ bằng khoảng 80% mức bình quân của 8 tháng đầu năm.
Thu ngân sách năm 2008 tuy tăng khá cao so với cùng kỳ 2007, nhưng xu hướng giảm mạnh đang thể hiện rõ.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế tại hội nghị đánh giá công tác thuế năm 2008 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2009, sáng 4/12, các chỉ tiêu của ngành thuế năm 2008 đã vượt so với kế hoạch đặt ra.

Cụ thể, tổng thu nội địa ước đạt 309.000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2007 (Nhà nước đặt ra là 254.900 tỷ đồng). Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 98.000 tỷ đồng, tăng 149,4% dự toán; riêng tổng thu nội địa không kể dầu thô vượt 16-18% so với chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đặt ra từ đầu năm.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, mặc dù kết quả thu ngân sách năm 2008 tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2007, nhưng những tháng cuối năm đang có xu hướng giảm mạnh, mức giảm qua các tháng khá lớn và ở hầu hết các cục thuế.

Đáng chú ý, số thu ngân sách từ tháng 9 đến nay bình quân chỉ bằng khoảng 80% mức bình quân của 8 tháng đầu năm (mức bình quân 8 tháng đầu năm đạt 17 - 18.000 tỷ đồng).

Theo Tổng cục Thuế, nguyên nhân của mức giảm thu này là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới và sự suy giảm của nền kinh tế trong nước.

Mặt khác, Tổng cục Thuế cũng cho biết, do khó khăn về tài chính nên nhiều doanh nghiệp thua lỗ, không có khả năng nộp thuế và khoản nợ tồn đọng nhiều năm vẫn chưa được xử lý, vì thế số nợ thuế và các khoản thu ngân sách năm 2008 dự kiến tăng hơn năm 2007; hiện Tổng cục đang thống kế số liệu liên quan.

Tổng cục Thuế cũng nhận định, thu ngân sách năm 2009 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức do bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới và suy giảm kinh tế trong nước; do một số chính sách thuế giảm nguồn thu so với năm 2007; và việc xử lý thuế cho các doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách.