00:56 20/07/2019

Thu thuế từ dầu thô và ô tô tăng gần 390% trong nửa đầu năm 2019

Duyên Duyên

Thu thuế từ hai mặt hàng này chiếm tới 73,5% trong tổng số thu tăng thêm của ngành hải quan so với cùng kỳ năm 2018

Số thuế thu được từ nhập khẩu ô tô tăng 424% và thu từ dầu thô tăng 271% so với cùng kỳ năm ngoái.
Số thuế thu được từ nhập khẩu ô tô tăng 424% và thu từ dầu thô tăng 271% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số thu từ mặt hàng dầu thô và ô tô trong 6 tháng đầu năm đạt 26.470 tỷ đồng, tăng 21.036 tỷ đồng, tương đương tăng 387% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Hải quan, số thu của cơ quan này đạt 175.522 tỷ đồng, tăng 28.602 tỷ đồng, tương đương tăng 19,4% so với cùng kỳ 2018.

Trong đó, số thu từ ô tô và dầu thô đạt 26.470 tỷ đồng, tăng 21.036 tỷ đồng, chiếm tới 73,5% trong tổng số thu tăng thêm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể hơn, trong 6 tháng đầu năm 2019, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 75,31 nghìn chiếc, trị giá đạt 1,63 tỷ USD, tăng 515,8% về lượng và tăng 417,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. 

Số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 21.515 tỷ đồng, tăng 17.415 tỷ đồng, tương đương tăng 424,77% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, mặt hàng dầu thô nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 4,38 triệu tấn, trị giá đạt 2,07 tỷ USD, tăng 272,4% về lượng và tăng 248,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. 

Số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 4.955 tỷ đồng, tăng 3.621 tỷ đồng, tương đương tăng 271,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung, số thu từ hai mặt hàng này trong nửa đầu năm 2019 tăng mạnh 387% so với cùng kỳ năm 2018.

Số thu từ hàng hóa khác đạt 149.052 tỷ đồng, tăng 7.537 tỷ đồng, tương đương tăng 5,32% so với cùng kỳ năm ngoái.