22:28 28/06/2012

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Tổng công ty Công nghiệp Xi măng

Thu Thủy

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 789/QĐ-TTg bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn ông Lương Quang Khải, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Ngoài ra, tại Quyết định 790/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Thanh Bình, giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2012.