07:28 21/05/2015

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 3 cơ quan

Bảo Quyên

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội có thêm lãnh đạo mới

Theo quyết định của Thủ tướng, Phó thống đốc Nguyễn Phước Thanh sẽ kiêm giữ chức thành viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Theo quyết định của Thủ tướng, Phó thống đốc Nguyễn Phước Thanh sẽ kiêm giữ chức thành viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm nhân sự tại 3 đơn vị là Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cụ thể, tại Quyết định 681/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lương Văn Khang, Đại tá, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an kiêm giữ chức Phó trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Quyết định 679/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Thanh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm giữ chức thành viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Tại Quyết định 680/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm giữ chức thành viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Tại Quyết định 678/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Nguyễn Mạnh Dũng.