07:18 11/05/2007

Thủ tướng: Cần nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề

Q.Ngọc

Theo Thủ tướng, mục tiêu nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề ra là 40% là chưa cao

Theo mục tiêu đề ra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ nay đến năm 2010 đảm bảo và tạo việc làm cho 49,5 triệu lao động.
Theo mục tiêu đề ra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ nay đến năm 2010 đảm bảo và tạo việc làm cho 49,5 triệu lao động.
Để nâng cao sức cạnh tranh về kinh tế, đưa nền kinh tế phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, có tốc độ tăng trưởng cao hơn và để giải quyết việc làm, cần phải đẩy nhanh hơn nữa việc dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động.

Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai kế hoạch dạy nghề, việc làm và xuất khẩu lao động giai đoạn 2007-2010 diễn ra ngày 10/5 tại Hà Nội.

Theo Thủ tướng, mục tiêu nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề ra là 40% là chưa cao. Thủ tướng cho rằng, với những thời cơ thuận lợi hiện nay, cần phải đẩy nhanh hơn nữa các cơ sở đào tạo nghề và nâng cao hơn nữa chất lượng dạy nghề làm sao đến năm 2010 nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 50%, theo kịp với các nước trong khu vực.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu này còn có ý nghĩa lớn hơn đó là góp phần vào nâng cao sức cạnh tranh, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, giảm các tệ nạn xã hội và đặc biệt xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân.

Theo mục tiêu đề ra của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ nay đến năm 2010 đảm bảo và tạo việc làm cho 49,5 triệu lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống dưới 5%.

Cụ thể, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 1,52-1,6 triệu lao động; đưa khoảng 32 vạn lao động đi làm việc ở nước ngoài, tăng tỉ lệ lao động có nghề trong số lao động xuất khẩu lên 65% vào năm 2010; Nâng cao năng lực và hiện đại hoá 30-40 trung tâm giới thiệu việc làm, xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động.