14:43 05/08/2015

Thủ tướng: Chính phủ đã 13 lần điều chỉnh lương hưu từ 2003

Nguyên Vũ

Khoảng 20% số người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 có mức lương hưu dưới 2,5 triệu đồng/tháng

Một bộ phận người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 còn nhiều khó khăn.<br>
Một bộ phận người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 còn nhiều khó khăn.<br>
Ngày 3/8, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Thảo (Đồng Tháp) liên quan đến lương hưu cho những người nghỉ hưu trước 1993.

Tại văn bản chất vấn, đại biểu Thảo nêu lại, sáng 13/6/2015 đại biểu Nguyễn Thanh Thủy (Hậu Giang) đã chất vấn Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về lương hưu cho những người nghỉ hưu trước 1993 quá thấp và đề nghị nâng lên cho tương xứng với sự cống hiến của những người này.

“Phó thủ tướng đã trả lời hiện nay ngân sách không có nguồn để thực hiện. Tôi không đồng ý với cách trả lời như trên của Phó thủ tướng”, đại biểu Thanh Thảo viết.

Vị đại biểu này cũng đề nghị Chính phủ nhanh chóng xem xét và thực hiện nâng mức lương cho đối tượng nêu trên. Bởi, hiện nay số đối tượng này đều đã tuổi cao, sức yếu. Thực hiện việc nâng mức lương hưu cho họ là một cách tri ân và thể hiện tính nhân văn, ưu việt của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, là điều cần làm, nên làm và phải làm, dù ngân sách có khó khăn.

Hồi âm đại biểu, Thủ tướng khẳng định những năm qua Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới đời sống của những người nghỉ hưu, trong đó có người nghỉ hưu trước tháng 4/1993.

Từng thời kỳ, căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ đã xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trình Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Theo Thủ tướng, trong giai đoạn 2003 - 2007, Chính phủ đã 5 lần điều chỉnh lương hưu với mức tăng từ 164,8 đến 228,8% tùy thuộc vào mức lương khi nghỉ hưu và thời điểm nghỉ hưu so với trước khi thực hiện đề án (tháng 12/2002).

Trong đó, người nghỉ hưu trước tháng 9/1985 và trước tháng 4/1993 được điều chỉnh với tỷ lệ cao hơn những người nghỉ hưu ở giai đoạn từ tháng 4/1993 trở về sau.

Trong giai đoạn từ 2008 đến nay, Chính phủ cũng đã 8 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với mức tăng thêm 168,5% so với cuối năm 2007, Thủ tướng cho biết tiếp.

Thực hiện điều chỉnh lương hưu qua các thời kỳ như trên, Thủ tướng đánh giá là đời sống của người nghỉ hưu từng bước được cải thiện, tuy nhiên cũng vẫn còn sự chênh lệch về các mức lương hưu.

Khoảng 20% số người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 có mức lương hưu dưới 2,5 triệu đồng/tháng. Khoảng 57% số người nghỉ hưu trước thời điểm nói trên có mức lương hưu từ 2,5 triệu đồng đến dưới mức lương hưu bình quân, một bộ phận người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 còn nhiều khó khăn.

Vì vậy, Chính phủ đã có chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu và kiến nghị phương án xử lý đối với người có mức lương hưu thấp, trình Chính phủ, Thủ tướng hồi âm đại biểu.