12:06 24/09/2008

Thủ tướng cho phép bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất

Thủ tướng cho phép Ngân hàng Nhà nước bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 11 Bến Chương Dương, quận 1, Tp.HCM

Ngày 22/9, Thủ tướng đã cho phép Ngân hàng Nhà nước bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 11 Bến Chương Dương, quận 1, Tp.HCM cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Thủ tướng cũng cho phép Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 384/54 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, Tp.HCM cho Báo Tiền Phong làm trụ sở làm việc.

Bộ Tài chính sẽ có nhiệm vụ hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện bán chỉ định các cơ sở nhà, đất trên theo quy định của Thủ tướng về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Đ.H (Lao Động)