08:53 24/07/2007

Thủ tướng có ý kiến về việc thành lập Ngân hàng Bảo Việt

P.V

Ngày 23/7, Thủ tướng đã có ý kiến về việc thành lập mới Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt

Bảo Việt đang hướng tới kinh doanh đa ngành, trong đó họat động chính là bảo hiểm và dịch vụ tài chính, ngân hàng.
Bảo Việt đang hướng tới kinh doanh đa ngành, trong đó họat động chính là bảo hiểm và dịch vụ tài chính, ngân hàng.
Ngày 23/7, Thủ tướng đã có ý kiến về việc thành lập mới Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt.

Cụ thể, nguồn tin từ Website Chính phủ cho biết, theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản 8708/BTC-BH, Thủ tướng đã giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định cụ thể mức vốn góp của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Từ năm 2006, Bảo Việt đã công bố thông tin s thành lập Ngân hàng Bảo Việt, Công ty Bảo hiểm y tế cộng đồng Bảo Việt, Công ty Bất động sản Bảo Việt, Công ty Cho thuê tài chính Bảo Việt và Công ty BaoViet International để đầu tư vốn ra nước ngoài.