16:05 10/07/2008

Thua lỗ, một cổ phiếu bị ngừng giao dịch

P.V

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) quyết định tạm ngừng giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã BBT) từ ngày 11/7

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) quyết định tạm ngừng giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã BBT) từ ngày 11/7.

Theo thông báo, Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đã vi phạm khoản 1.3 điều 20 chương V - Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, hoạt động kinh doanh của công ty bị thua lỗ trong hai năm 2006 và 2007.

Cổ phiếu BBT sẽ được giao dịch trở lại sau khi Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết công bố thông tin đầy đủ theo yêu cầu của HOSE.