10:04 20/04/2007

Thuduc House chuẩn bị phát hành cổ phiếu tăng vốn

T.M.Đức

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) dự kiến sẽ tăng từ 170 tỷ đồng lên 230 tỷ đồng

Thuduc House nhận giấy phép niêm yết trên sàn Tp.HCM.
Thuduc House nhận giấy phép niêm yết trên sàn Tp.HCM.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2007.

Với kế hoạch này, vốn điều lệ của Thuduc House dự kiến sẽ tăng từ 170 tỷ đồng lên 230 tỷ đồng (tăng thêm 60 tỷ đồng mệnh giá, tương đương 6.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần 10.000 đồng).

Phương án phát hành được phân theo mức trả cổ tức đợt 4 năm 2006 là 20% bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1; tương đương 3,4 triệu cổ phần (tức 34 tỷ đồng theo mệnh giá). Nguồn thực hiện sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2006.

Thuduc House cũng sẽ phát hành thêm 2,6 triệu cổ phiếu, tương đương 26 tỷ đồng theo mệnh giá. Trong đó dự kiến sẽ dành 1,7 triệu cổ phiếu, tương đương 17 tỷ đồng tính theo mệnh giá, bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu 10 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu với giá 50.000 đồng/cổ phần; 0,9 triệu cổ phiếu, tương đương 9 tỷ đồng, bán cho đối tác chiến lược với giá bán ưu đãi nhưng không thấp hơn 75% giá giao dịch bình quân 5 phiên liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Tại Đại hội cổ đông, tiêu chí chọn cổ đông chiến lược được xác định phải là các cổ đông có tiềm lực về tài chính, có uy tín và có khả năng hỗ trợ công ty trong các hoạt động đầu tư, phát triển địa ốc, khu công nghiệp, khu đô thị mới và các hoạt động khác theo chiến lược phát triển của Thuduc House.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành dự kiến sẽ được bổ sung vốn lưu động và tái cấu trúc vốn của công ty nhằm tăng danh mục đầu tư tài chính của Thuduc House trong các ngân hàng, công ty chứng khoán, các công ty trong lãnh vực hạ tầng và đầu tư vào các dự án bất động sản mà công ty triển khai trong năm 2007.

Thời gian thực hiện cụ thể những kế hoạch trên sẽ được Thuduc House xác định sau khi nhận được văn bản chấp thuận chủ trương của Ủy ban Chứng khoán.

Trong năm 2007, Thuduc House dự kiến sẽ chi cổ tức theo hai đợt: Đợt 1 sẽ chia bằng tiền mặt 5% vào khoảng tháng 7/2007; Đợt hai sẽ chia bằng cổ phiếu 8%, dự kiến thực hiện vào tháng 1/2008.