17:45 28/10/2008

Thuế xuất khẩu thép còn 0%

Hoàng Vũ

Bộ Tài chính tiếp tục có quyết định giảm thuế xuất khẩu thép từ 5% xuống còn 0%

Hiện lượng thép tồn kho khoảng 3 triệu tấn trong tổng số hơn 500 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thép của cả nước.
Hiện lượng thép tồn kho khoảng 3 triệu tấn trong tổng số hơn 500 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thép của cả nước.
Bộ Tài chính tiếp tục có quyết định giảm thuế xuất khẩu thép từ 5% xuống còn 0%.

Ngày 28/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt, thép không hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu.

Với quyết định trên, mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207 từ 5% (quy định tại Quyết định số 84/2008/QĐ-BTC ngày 6/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) được điều chỉnh xuống 0%.

Mức thuế mới được áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 7/11/2008.

Đây là lần thứ hai trong tháng Bộ Tài chính giảm thuế xuất khẩu cho mặt hàng này. Trước đó, ngày 6/10, mức thuế đã được giảm từ 10% xuống 5%. Mức cao nhất kể từ những điều từ tháng 6/2008 là 20% (áp dụng từ đầu tháng 8) và giảm dần trong hơn một tháng qua.