22:24 05/01/2008

Thưởng Tết: SSI có “chơi trội”?

Minh Đức

Giải thích của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) về thông tin số tiền thưởng trong năm 2007 lên tới 200 tỷ đồng

"SSI không thể một lần sử dụng hết quỹ khen thưởng – phúc lợi để chi thưởng cuối năm cho nhân viên” - Ảnh: Việt Tuấn.
"SSI không thể một lần sử dụng hết quỹ khen thưởng – phúc lợi để chi thưởng cuối năm cho nhân viên” - Ảnh: Việt Tuấn.
Giải thích của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) về thông tin số tiền thưởng trong năm 2007 lên tới 200 tỷ đồng.

Ngày 2/1, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SSI, đã có công văn phản hồi về việc trích quỹ khen thưởng năm 2007, sau khi có ý kiến của một số nhà đầu tư.

Trước đó, thông tin về kế hoạch thưởng Tết của Chứng khoán SSI thu hút sự chú ý của dư luận, trong đó có những quan điểm khác nhau về con số 200 tỷ đồng nói trên.

Một số nhận định cho rằng con số 200 tỷ đồng tiền thưởng là sự “chơi trội” của công ty này trong bối cảnh thị trường một năm khó khăn, trong đó có hoạt động của các công ty chứng khoán. Thậm chí có cả sự liên tưởng tới vấn đề quan hệ cổ đông như trong trường hợp của FPT trong năm 2007.

Tuy nhiên, trong công văn nói trên, SSI khẳng định tỷ lệ trích quỹ khen thưởng – phúc lợi 20% lợi nhuận sau thuế (có thể lên đến 200 tỷ đồng) là hoàn toàn phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2007.

Một điểm đáng chú ý là số tiền dự kiến lên tới 200 tỷ đồng nói trên không chia hết cho nhân viên như một số nguồn tin và trong ý kiến phản hồi của một số nhà đầu tư. Cụ thể, số tiền đó được dùng để trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Hội đồng đầu tư, Ban kiếm soát và khen thưởng nhân viên.

Ngoài ra, quỹ khen thưởng – phúc lợi còn dùng để chi trả cho hoạt động phúc lợi trong cả năm như nghỉ mát, hiếu hỉ, lễ tết, mua bảo hiểm cho nhân viên và có thể còn dùng dự phòng cho các năm sau khi thị trường khó khăn, công ty không đạt kết quả kinh doanh như kế hoạch… Theo đó, SSI nhấn mạnh “công ty không thể một lần sử dụng hết quỹ khen thưởng – phúc lợi để chi thưởng cuối năm cho nhân viên”.

Theo SSI, hiện nay tình hình nhân sự tại các công ty chứng khoán rất căng thẳng, khi có tới trên 60 thành viên hoạt động. Chính sách phúc lợi của công ty này một mặt khuyến khích nhân viên, thu hút nhân tài, mặt khác sự khuyến khích đó cũng gián tiếp mang lại lợi ích cho các cổ đông.