15:26 04/04/2014

Thương vụ IPO trên 10 tỷ đồng sẽ đấu giá điện tử

Duy Anh

Đó là thông tin được ông Nguyễn Sơn, Trưởng ban Phát triển thị trường cho biết tại buổi họp báo ngày 4/4

Bên ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Bên ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Thương vụ IPO trên 10 tỷ đồng sẽ đấu giá điện tử, đó là thông tin được ông Nguyễn Sơn, Trưởng ban Phát triển thị trường (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) cho biết tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính ngày 4/4.  

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để triển khai Nghị quyết 15 về đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn đầu tư ngoài ngành của doanh nghiệp nhà nước, trung bình mỗi ngày phải đấu giá hơn 1 doanh nghiệp.

Do đó, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban chỉ đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thực hiện đấu giá điện tử theo quy định phân cấp.

Theo đó, với các khoản đấu giá trên 10 tỷ đồng sẽ thực hiện đấu giá điện tử. Với những khoản dưới 10 tỷ đồng sẽ thực hiện đấu giá qua các trung gian tài chính.

Đồng thời, quy trình đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) sẽ được gắn liền với việc niêm yết, để tăng tính minh bạch và quyền lợi của cổ đông, tránh tình trạng đã đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng nhưng trì hoãn niêm yết lên sàn.

Các thông tin chi tiết về chủ trương này sẽ được văn bản hóa cụ thể sau.