10:05 21/07/2017

Thương vụ PJICO - SFMI lọt Top phát hành riêng lẻ tiêu biểu 2017

P.V

SFMI sẽ đầu tư khoảng 530 tỷ đồng để mua và nắm giữ 17,74 triệu cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ của PJICO

Thương vụ PJICO phát hành riêng lẻ cho SFMI đứng thứ 3 trong các “Thương
 vụ đầu tư và phát hành riêng lẻ tiêu biểu” vừa được Ban tổ chức diễn
 đàn M&A Việt Nam 2017 công bố.
Thương vụ PJICO phát hành riêng lẻ cho SFMI đứng thứ 3 trong các “Thương vụ đầu tư và phát hành riêng lẻ tiêu biểu” vừa được Ban tổ chức diễn đàn M&A Việt Nam 2017 công bố.
Thương vụ phát hành riêng lẻ giữa Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) và Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd (SFMI) vừa đoạt danh hiệu “Thương vụ đầu tư và phát hành riêng lẻ tiêu biểu” trong khuôn khổ Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 9.

Thương vụ PJICO phát hành riêng lẻ cho SFMI đứng thứ 3 trong các “Thương vụ đầu tư và phát hành riêng lẻ tiêu biểu” vừa được Ban tổ chức Diễn đàn M&A Việt Nam 2017 công bố.

Theo nội dung ký kết giữa hai bên, SFMI sẽ đầu tư khoảng 530 tỷ đồng để mua và nắm giữ 17,74 triệu cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ của PJICO.

Được biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản về việc chấp thuận chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PJICO và phía SFMI đến nay đã chuyển một phần tiền đặt cọc.

PJICO là một trong những công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam. 6 tháng đầu năm 2017, PJICO đã đạt được kết quả kinh doanh rất khả quan.

Tổng doanh thu bảo hiểm gốc của PJICO đạt 1.210 tỷ đồng, tăng trưởng gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính 112 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm 2017, tăng trưởng 55% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế 97,2 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch lợi nhuận năm 2017, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) đạt 1.120 đồng. Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) của PJICO đạt gần 9%.

Ngoài ra, tính đến 30/06/2017, quỹ dự phòng nghiệp vụ ròng của PJICO lên tới gần 1.900 tỷ đồng, tương đương 2,56 lần vốn điều lệ.