22:46 13/06/2021

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến phương án tài chính cho PVN trong vụ Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Lan Anh

Đây là một trong những nội dung dự kiến tại Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp tới...

Phiên họp thứ 56 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn
Phiên họp thứ 56 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến Phiên họp thứ 57 từ ngày 14 - 15/6 tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành họp xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. 

Trước hết, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ có báo cáo tổng kết bước đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội, đồng thời cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Một nội dung quan trọng khác tại phiên họp là cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo Thỏa thuận cam kết và Bảo lãnh của Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Đồng thời xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.