22:05 10/08/2012

Thủy điện Thác Bà thay tổng giám đốc

Hà Anh

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC-HOSE) thông báo thay đổi Tổng Giám đốc.

Diễn biến giá cổ phiếu TBC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE
Diễn biến giá cổ phiếu TBC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC-HOSE) thông báo thay đổi tổng giám đốc.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Chính không còn là thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc của TBC, từ ngày 9/8/2012.

Đồng thời, TBC bầu ông Nguyễn Quang Thắng làm thành viên Hội đồng Quản trị và giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty từ ngày 9/8/2012. TBC cho biết sẽ bổ sung vị trí còn khuyết trong hội đồng quản trị.

Được biết, lợi nhuận sau thuế quý 2/2012 của TBC đạt 19,4 tỷ đồng, tăng gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (9,7 tỷ đồng) nguyên nhân là do giá điện quý 2/2012 cao hơn so với giá điện tạm hạch toán quý 1/2011.