17:50 24/06/2010

Thủy sản Gentraco đăng ký niêm yết hơn 8 triệu cổ phiếu trên HNX

N.Anh

HNX đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy Sản Gentraco

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco.

Theo đó, Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco đăng ký niêm yết 8,08 triệu cổ phiếu trên HNX.

Công ty có vốn điều lệ thực góp là 80,8 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 72, Nguyễn Thái Học, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: thu mua, xay sát, chế biến, kinh doanh hàng nông sản, lương thực, thực phẩm các loại; kinh doanh, xuất nhập khẩu nông sản, nguyên liệu thức ăn gia súc, thủy hải sản...

Được biết, đại hội cổ đông công ty đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2010 với tổng doanh thu từ 1.220,2 tỷ đồng lên 1.269,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế từ 21,797 tỷ đồng lên 23,985 tỷ đồng; cổ tức từ 20% lên 25%.