09:30 07/09/2007

Thủy sản số 1 xây nhà máy chế biến mới

Hoài Vũ

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 sẽ phát hành thêm cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn thực hiện dự án xây dựng nhà máy chế biến mới

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1-HOSE) sẽ phát hành thêm cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn thực hiện dự án xây dựng nhà máy chế biến thuỷ sản tại Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp.HCM.

Thông tin trên vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố vào sáng ngày 6/9/2007.

Theo đó, SJ1 sẽ phát hành thêm 1,5 triệu cổ phiếu, trong đó dành cho cổ đông hiện hữu 400.000 cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1 với giá 20.000 đồngcổ phiếu, phát hành cho cán bộ công nhân viên được chọn 96.670 cổ phiếu với giá 20.000 đồngcổ phiếu, phát hành 500.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá 22.000 – 25.000 đồngcổ phiếu (sẽ hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm), phát hành riêng lẻ 503.330 cổ phiếu với giá bằng 80% giá thị trường tại thời điểm Ủy ban Chứng khoán cấp phép nhưng không thấp hơn 35.000 đồng cổ phiếu.

Ngày 14/9/2007 là ngày đăng ký cuối cùng và ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/9/2007.Bên cạnh đó, SJ1 sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm. Thời gian lấy ý kiến từ: 17/9 – 28/9/2007.