14:54 03/05/2007

Thủy sản vào EU phải được cấp chứng thư vệ sinh

Hàn Ngọc

Từ ngày 1/5, các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang EU phải được cấp chứng thư vệ sinh theo mẫu mới

Các doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết khi đăng ký kiểm tra lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU - Ảnh: Việt Tuấn.
Các doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết khi đăng ký kiểm tra lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU - Ảnh: Việt Tuấn.
Từ ngày 1/5, các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU phải được Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản (Nafiqaved) kiểm tra và cấp chứng thư vệ sinh theo mẫu mới.

Đó là một trong những nội dung tại Công văn số 1017 của Nafiqaved về việc thống nhất thực hiện hoạt động xuất khẩu thủy sản sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) theo các quy định thực hiện mẫu chứng thư mới áp dụng kể từ 1/5 được Hội đồng châu Âu ban hành.

Cùng với việc cấp chứng thư vệ sinh, Nafiqaved cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết khi đăng ký kiểm tra lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU, đặc biệt là thông tin liên quan đến xuất xứ nguyên liệu đối với các lô hàng thủy sản nuôi được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu có khả năng cảm nhiễm 04 bệnh.

Đó là các bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở cá hồi, bệnh hoại tử cơ quan tạo máu, bệnh truyền nhiễm hoại tử cơ quan tạo máu của cá, bệnh xuất huyết do VHS ở cá.

Đối với các lô hàng thủy sản đông lạnh, doanh nghiệp cần phải cung cấp chính xác và chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp liên quan đến tỉ lệ mạ băng của sản phẩm.